Bảng giá dán phim cách nhiệt Nexco cho ô tô

Bảng giá trọn gói phim dán kính cách nhiệt, chống nắng nóng cho ô tô con (4-7 chỗ):

Chương trình km: Giảm giá 20% khi dán cả xe, giảm 10% khi dán từng phần.

Bảng giá phim cách nhiệt Nexco cho ô tô
Bảng giá phim cách nhiệt Nexco cho ô tô

I. Giá trọn gói cho xe 5 chỗ (bao gồm kính lái, toàn bộ sườn và hậu) sau khi giảm là:
1/ Gói đặc biệt: 5 triệu – 20% = 4 triệu. Dùng dòng phim cao cấp nhất (dòng gốm và phản xạ nhiệt). BH 10 năm.
2/ Gói tiêu chuẩn: 3,5 triệu – 20% = 2,8 triệu. Kính lái dùng giống gói đặc biệt, kính sườn và hậu cách nhiệt ít hơn gói đặc biệt. BH 07-10 năm.
3/ Gói phổ thông: 2,7 triệu – 20% = 2,16 triệu. Cách nhiệt và bảo hành ít hơn gói đặc biệt. BH 07 năm.

II. Giá trọn gói cho xe 7 chỗ (bao gồm kính lái, toàn bộ sườn và hậu) sau khi giảm là:
1/ Gói đặc biệt: 5,5 triệu – 20% = 4,4 triệu.  Dùng dòng phim cao cấp nhất (dòng gốm và phản xạ nhiệt). BH 10 năm.
2/ Gói tiêu chuẩn: 3,8 triệu – 20% = 3,04 triệu. Kính lái dùng giống gói đặc biệt, kính sườn và hậu cách nhiệt ít hơn gói đặc biệt. BH 07-10 năm.
3/ Gói phổ thông: 3 triệu – 20% = 2,4 triệu. Cách nhiệt và bảo hành ít hơn gói đặc biệt. BH 07 năm.

* Giá không phát sinh gì, giá đã bao gồm hỗ trợ miễn phí bóc và vệ sinh keo phim cũ (nếu có).