Ảnh mẫu Phim cách nhiệt NEXCO

1. Mẫu phim ô tô dán lên kính

Mẫu phim ô tô nhìn từ bên ngoài
Mẫu phim ô tô nhìn từ bên ngoài
Mẫu phim ô tô nhìn từ bên trong
Mẫu phim ô tô nhìn từ bên trong

2. Mã phim dán thực tế lên xe.

2.1. Mã phim NC 20, NC 05: NC 20 có màu đen vừa, ngoài nhìn vào trong thấy mờ mờ. NC 20 phù hợp cho dán sườn trước và hậu. NC 05 có màu đen đậm, ngoài không thấy trong mang lại hiệu quả kín đáo tuyệt đối. NC 05 phù hợp với sườn sau. NC 20 và NC 05 có thể kết hợp cùng nhau mà tông màu gần như không bị lệch.

Mã NC 20 sườn trước/ Mã NC 05 sườn sau
Mã NC 20 sườn trước/ Mã NC 05 sườn sau

2.2. Mã phim NS 20: Mẫu NS 20 có màu bên ngoài ánh bạc nhẹ. Bên ngoài nhìn vào trong thấy mờ mờ.

NS 20 2
NS 20 2
NS 20 1
NS 20 1

2.3. Mã phim NX 25 và NX 05: Hai mã này có màu ánh xanh tím khi nhìn từ ngoài vào, còn khi nhìn từ trong ra có màu tự nhiên. Mã NX 25 ngoài nhìn vào trong thấy mờ mờ. Mã NX 05 thì ngoài nhìn vào không thấy gì.

Sườn trước mã NX25, sườn sau mã NX05
Sườn trước mã NX25, sườn sau mã NX05